Προγραμματισμός Παιχνιδιών για μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου

Αρχική/Προγράμματα Προδημοτικής Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου/Προγραμματισμός Παιχνιδιών για μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου

Προγραμματισμός Παιχνιδιών για μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου

Περιγραφή

Στον Προγραμματισμό Παιγνιδιών (Game Programming) για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου, θα δημιουργούμε τα δικά μας παιχνίδια. Η εκμάθηση του προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία παιχνιδιών είναι διασκεδαστική για τα παιδιά και παράλληλα θα τα εφοδιάσει με εργαλεία και δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμα στις σπουδές τους και στην αγορά εργασίας. Ο Προγραμματισμός Παιγνιδιών (Game Programming) εμπίπτει στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που ονομάζεται STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Τι είναι πρόγραμμα και πως δημιουργείται

Ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή είναι μια σειρά σαφών και καθορισμένων οδηγιών/εντολών που να μπορούν να γίνουν κατανοητές από τον υπολογιστή με στόχο την επίλυση ενός προβλήματος (π.χ. κατασκευή ενός παιχνιδιού). Ένα πρόγραμμα γράφεται με τη βοήθεια των εντολών μιας γλώσσας προγραμματισμού. Για την κατασκευή των παιχνιδιών θα χρησιμοποιήσουμε το προγραμματιστικό εργαλείο Scratch, που δημιουργήθηκε από το πανεπιστήμιο Massachusetts Institute of Technology (MIT) στην Αμερική. Σε πιο ψηλά επίπεδα χρησιμοποιούνται και άλλα προγραμματιστικά εργαλεία, όπως το Unreal Engine της Epic Games.

Οφέλη του προγραμματισμού

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται έννοιες, γράφουν και εκτελούν κώδικα και βλέπουν το τελικό αποτέλεσμα στην οθόνη του υπολογιστή τους. Έτσι, καλλιεργούν την δημιουργικότητα και αυξάνουν την αυτοπεποίθηση τους. Ο τρόπος σκέψης με τον οποίο θα εξοικειωθούν οι μαθητές, τους κάνει ικανούς να σκέφτονται πιο μεθοδικά και να λύνουν πιο αποδοτικά οποιαδήποτε προβλήματα. Ο Προγραμματισμός Παιγνιδιών (Game Programming) βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, μαθαίνουν αλγόριθμους και αυξάνουν την κριτική τους σκέψη.

Προσφερόμενα επίπεδα

  • Game Programming 1 (από Δ Δημοτικού)
  • Game Programming 2
  • Game Programming 3
  • Game Programming 4

Τα μαθήματα Προγραμματισμού Παιγνιδιών (Game Programming) για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου ξεκινούν Σεπτέμβριο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις διάφορες επιλογές ως προς τις μέρες και ώρες. Η περίοδος εγγραφών ξεκινά μετά το Πάσχα και συνεχίζεται μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Οι πληρωμές για όλα τα προγράμματα του Πίνακα 2 γίνονται με μηνιαίες δόσεις όπως φαίνονται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 2 του αρχείου PDF με όλα τα προγράμματα.

Το ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρει διάφορα πρωτοποριακά και καινοτόμα προγράμματα, για μαθητές Προδημοτικής – Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου:

Γενικά Προγράμματα

STEM Προγράμματα