Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου

Αρχική/Γενικές Γνώσεις Υπολογιστών/Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου

Τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου ξεκινούν Σεπτέμβριο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις διάφορες επιλογές ως προς τις μέρες και ώρες. Η περίοδος εγγραφών ξεκινά μετά το Πάσχα και συνεχίζεται μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Η εγγραφή για τα προγράμματα του Πίνακα 2 γίνεται με προσωπική επίσκεψη στο ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ. Οι πληρωμές για όλα τα προγράμματα του Πίνακα 2 γίνονται με μηνιαίες δόσεις όπως φαίνονται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 2 του αρχείου PDF με όλα τα προγράμματα.

Περιγραφή

Το ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρει μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου για όλα τα επίπεδα, από εισαγωγικό μέχρι προχωρημένο (εξετάσεων ECDL) καθώς και ενισχυμένο για άτομα που θα ασχοληθούν με την πληροφορική σε σπουδές ή ως εξεταζόμενο μάθημα. Τα μαθήματα μπορούν τα παιδιά σας να τα ξεκινήσουν από την Δ’ Δημοτικού.

Προσφερόμενα επίπεδα

  • Kids 1: WordPad, Paint, Easy MovieMaker, Photoshop
  • Kids 2: Windows, Internet, Email, Word, PowerPoint, Excel
  • ECDL 1: Word, PowerPoint
  • ECDL 2: Excel, Computer Essentials (Windows & IT Concepts)
  • ECDL 3: Access, IT Security, Online Essentials (Internet & Email)
  • Πληροφορική Β Λυκείου (C/C++)
  • Πληροφορική Γ Λυκείου (C/C++) Παγκύπριες Εξετάσεις

Εκτός από τα μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου, το ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρει και μαθήματα ΡομποτικήςΑγγλικών καθώς και το παγκόσμιας φήμης UCMAS Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εγκεφάλου για Παιδιά Δημοτικού.