Προγραμματισμός με Python 3

595

Το μάθημα είναι:

  • διάρκειας 15 ωρών
  • ατομικό (private)
  • εξ αποστάσεως (online)
  • ζωντανά με καθηγητή (synchronous live)
  • σε μέρες & ώρες που θα συμφωνήσετε εσείς με τον καθηγητή

Περιγραφή

To πρόγραμμα αυτό είναι το τρίτο στην σειρά. Στόχος του είναι να εμβαθύνει τις γνώσεις στον προγραμματισμό στη γλώσσα Python. Τα θέματα που καλύπτονται αφορούν τον προγραμματισμό με μόνιμη αποθήκευση δεδομένων (databases) και τον προγραμματισμό γραφικών διεπαφών (graphical user interfaces).

Προσφέρονται 3 διαφορετικά επίπεδα Python, όπου οι εκπαιδευόμενοι τα παρακολουθούν σε σειρά, έτσι ώστε να φτάσουν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο προγραμματισμού με ουσιαστικό βάθος γνώσεων.