Προγραμματισμός με Python 1

Προγραμματισμός με Python 1

595

Διάρκεια: 15 ώρες
Μέρες/ώρες: θα τις συμφωνήσετε εσείς με τον καθηγητή

Περιγραφή

To πρόγραμμα αυτό θα καλύψει την Python από την αρχή, δηλαδή δεν απαιτείται να έχετε προηγούμενες γνώσεις προγραμματισμού. Θα δημιουργήσετε προγράμαμτα με βασικές εντολές, δομές διακλάδωσης (conditional constructs), δομές επανάληψης (loops), συναρτήσεις & διαδικασίες (functions) και πίνακες (arrays).

Προσφέρονται 3 διαφορετικά επίπεδα Python, όπου οι εκπαιδευόμενοι τα παρακολουθούν σε σειρά, έτσι ώστε να φτάσουν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο προγραμματισμού με ουσιαστικό βάθος γνώσεων.