Στατιστική Ανάλυση με SPSS 26

Στατιστική Ανάλυση με SPSS 26

475

Διάρκεια: 12 ώρες
Μέρες/ώρες: θα τις συμφωνήσετε εσείς με τον καθηγητή

Περιγραφή

To SPSS είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης που μετατρέπει τα διαθέσιμα επιχειρηματικά και ερευνητικά δεδομένα σε ουσιαστική πληροφορία για την καθοδήγηση των επιχειρηματικών αποφάσεων. Μπορείτε με βάση το ιστορικό του πελάτη σας, αλλά και μέσα από ερευνητικά στοιχεία να προβλέψετε μελλοντική συμπεριφορά του, προωθώντας σωστά περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες, διατηρώντας τους υπάρχοντες επικερδείς πελάτες σας και προσελκύοντας νέους πελάτες. Επίσης με το SPSS, εάν είστε εκπαιδευτικός, ερευνητής ή φοιτητής, ανάλογα με το αντικείμενο της έρευνας ή των σπουδών σας, μπορείτε να αξιοποιήσετε ερευνητικά δεδομένα και να φτάσετε πιο κοντά σε ολοκληρωμένα και αξιόπιστα συμπεράσματα, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Επίσης, παρέχεται σε ατομικό επίπεδο μαθήματα ή συμβουλευτική στήριξη για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων για assignments/projects/thesis/dissertations για όλα τα επίπεδα σπουδών (Bachelor/Master/PhD).