Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με 3D Rhinoceros (Rhino) 6

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με 3D Rhinoceros (Rhino) 6

595

Διάρκεια: 15 ώρες
Μέρες/ώρες: θα τις συμφωνήσετε εσείς με τον καθηγητή

Περιγραφή

Το 3D Rhinoceros (Rhino) είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα στον τομέα του 3D σχεδιασμού. Με το 3D Rhinoceros (Rhino) μπορείτε να σχεδιάσετε χρησιμοποιώντας τις διάφορες εντολές σχεδίασης και τροποποίησης, να ρυθμίσετε ιδιότητες αντικειμένων, και να προσθέσετε φωτισμό & υλικά στα 3D μοντέλα σας καθώς και να δώσετε κίνηση και ειδικά εφέ.

Το 3D Rhinoceros (Rhino) μπορεί επίσης να εισάγει και να μετατρέψει, να δημιουργήσει και να προσφέρει φωτορεαλισμό σε ήδη υπάρχοντα σχέδια από άλλα σχεδιαστικά προγράμματα. Έχει τη δυνατότητα να εξάγει μοντέλα σε διάφορες μορφές αρχείων, γεγονός που επιτρέπει στο 3D Rhinoceros (Rhino) να λειτουργεί ως ένα εργαλείο «μετατροπέας» ανάμεσα στα διάφορα σχεδιαστικά προγράμματα.

Το 3D Rhinoceros (Rhino) δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε γνώση άλλων προγραμμάτων CAD. Άτομα που μαθαίνουν 3D Rhinoceros, ίσως επιθυμούν να εκπαιδευτούν και σε κάποιο άλλο πρόγραμμα 3D σχεδίασης όπως 3D Revit Architecture ή 3D Realtime Landscaping Architect, ανάλογα με τον κλάδο τους.