Προγραμματισμός με Python

Αρχική/Γλώσσες Προγραμματισμού/Προγραμματισμός με Python

Προγραμματισμός με Python

300

Το κόστος θα αυξηθεί σε:

Διάρκεια: 28 ώρες
Συναντήσεις: 7
Ώρες: 9πμ – 1μμ
Μέρες: Σαβ
Έναρξη: 18/5/2019
Λήξη: 29/6/2019

Περιγραφή

Η Python θεωρείτε ως μια απλή και σχετικά εύκολη γλώσσα προγραμματισμού. Είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού (object-oriented programming). Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε τις έτοιμες βιβλιοθήκες της Python για να αναπτύξετε εφαρμογές για τον υπολογιστή (windows desktop applications). Τα προγράμματα που θα δημιουργήσετε θα είναι προγράμματα κονσόλας (command prompt console applications).

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε Python, πρέπει να έχετε γνώσεις τουλάχιστο μιας άλλης γλώσσας προγραμματισμού. Στο ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρουμε μια πληθώρα προγραμματιστικών γλωσσών που ίσως σας ενδιαφέρουν για περαιτέρω εκπαίδευση, όπως C, C++, Visual Basic, Java και Matlab. Μετά τα μαθήματα Python, αρκετά άτομα επιθυμούν και παρακολουθούν μαθήματα για Advanced Python.