Προγραμματισμός με Python

Αρχική/Γλώσσες Προγραμματισμού/Προγραμματισμός με Python

Προγραμματισμός με Python

390

Εξαντλημένο

Διάρκεια: 28 ώρες
Συναντήσεις: 7
Ώρες: 9πμ – 1μμ
Μέρες: Σαβ
Έναρξη:
Λήξη:

Εξαντλημένο

Περιγραφή

Η Python θεωρείτε ως μια απλή και σχετικά εύκολη γλώσσα προγραμματισμού. Είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού (object-oriented programming). Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε τις έτοιμες βιβλιοθήκες της Python για να αναπτύξετε εφαρμογές για τον υπολογιστή (windows desktop applications). Τα προγράμματα που θα δημιουργήσετε θα είναι προγράμματα κονσόλας (command prompt console applications).

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε Python, πρέπει να έχετε γνώσεις τουλάχιστο μιας άλλης γλώσσας προγραμματισμού. Μετά τα μαθήματα Python, αρκετά άτομα επιθυμούν και παρακολουθούν μαθήματα για Advanced Python.