Ατομικά μαθήματα ανά ώρα

Ατομικά μαθήματα ανά ώρα

40

Τις μέρες/ώρες των συναντήσεων θα τις συμφωνήσετε εσείς με τον καθηγητή.

Καθορίστε (χρησιμοποιώντας το + πιο κάτω) πόσες ώρες θέλετε να κάνετε αγορά. Το κόστος που βλέπετε πιο πάνω είναι ανά ώρα.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Ατομικά μαθήματα ανά ώρα