Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS

Αρχική/Περιγραφές Μαθημάτων/Διάφορα Άλλα Προγράμματα/Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GISΤα Geographic Information Systems (GIS) είναι πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, γεωγραφικών δεδομένων.  Μέσω του λογισμικού GIS, θα μάθετε να αποτυπώνετε μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να δημιουργείτε ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα, να αναλύετε τα γεωγραφικά δεδομένα, να τα προσαρμόζετε και να τα αποδίδετε σε αναλογικά ή ψηφιακά μέσα.

 

Διαδικασία Εγγραφής
Προγράμματα & Σεμινάρια