Στατικές Μελέτες για Κτήρια με Advanced Fespa 18

Στατικές Μελέτες για Κτήρια με Advanced Fespa 18

200

Διάρκεια: 20 ώρες
Συναντήσεις: 5
Ώρες: 9πμ – 1μμ
Μέρες: Σαβ
Έναρξη:
Λήξη:

Περιγραφή

Το Advanced Fespa απευθύνεται σε άτομα που γνωρίζουν την χρήση του βασικού προγράμματος Fespa και θέλουν να ολοκληρώσουν μια στατική μελέτη από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα δοθούν τρόποι αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται στην εισαγωγή δεδομένων, έλεγχο του φορέα, λογικά λάθη, αστοχίες στα διάφορα δομικά στοιχεία, ετοιμασία και εκτύπωση σχεδίων και λεπτομερειών, στατικής μελέτης και καταλόγων οπλισμού.

Το σεμινάριο θα χωριστεί σε δύο μέρη, στο πρώτο θα ολοκληρωθεί μια στατική μελέτη για κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος ενώ στο δεύτερο μέρος θα μελετηθεί μια μεταλλική κατασκευή. Θα δοθεί για να ολοκληρωθεί στο σπίτι μια μελέτη οικοδομής από σκυρόδεμα και μια μεταλλική κατασκευή.