Αγγλικά IELTS

200

Το κόστος που αναγράφεται είναι το κόστος της πρώτης από τις 2 δόσεις. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να πληρώσετε μόνο την πρώτη δόση. Η δεύτερη δόση πληρώνεται με την έναρξη των μαθημάτων.


Διάρκεια: 32 ώρες
Συναντήσεις: 16
Ώρες: 7μμ – 9μμ
Μέρες: Τετ
Έναρξη: 21/10/2020
Λήξη: 24/2/2021

Περιγραφή

Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται προετοιμασία για τις Εξετάσεις Αγγλικών στo επίπεδo IELTS. Θα σας γίνει ένα τεστ (placement test) που θα επιβεβαιώσει ότι όντως το επίπεδο σας είναι αρκετά καλό, έτσι ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε επιτυχώς το πρόγραμμα αυτό. Στο μάθημα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση δειγμάτων εξετάσεων (sample papers) καθώς και προηγούμενων εξετάσεων (past papers), έτσι ώστε να είσαστε σε θέση να περάσετε επιτυχώς την εξέταση σας. Τα τμήματα των Αγγλικών είναι μόνο 6 άτομα ανά ομάδα.