Στατικές Μελέτες για Κτήρια με Fespa 17

Αρχική/Περιγραφές Μαθημάτων/Κατασκευαστικά/Στατικές Μελέτες για Κτήρια με Fespa 17

Στατικές Μελέτες για Κτήρια με Fespa 16Το Fespa είναι ένα πρόγραμμα για πολιτικούς μηχανικούς με στόχο την ανάλυση και το σχεδιασμό κατασκευών από διαφορετικά υλικά και διατομές, τα οποία  υποβάλλονται σε διάφορες συνθήκες φόρτισης και προσομοιώνονται με γραμμικά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Με το Fespa θα είσαστε σε θέση να εκπονήσετε στατικές & αντισεισμικές μελέτες για κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μεταλλικές κατασκευές. Στο Fespa είναι ενσωματωμένοι όλοι οι Ευρωκώδικες καθώς και τα Κυπριακά προσαρτήματα (Cyprus National Annex), έτσι θα είσαστε ενήμεροι για της απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών για την εξασφάλιση Οικοδομικής Άδειας.

Άτομα που έχουν παρακολουθήσει Fespa, ίσως τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν AutoCADMicrosoft Project ή Primavera.

Διαδικασία Εγγραφής
Προγράμματα & Σεμινάρια