Βελτίωση Αγγλικών 1

Βελτίωση Αγγλικών 1Το πρόγραμμα Βελτίωση Αγγλικών 1  επικεντρώνετε σε άτομα που πιστεύουν ότι το επίπεδο Αγγλικών τους είναι χαμηλό και θέλουν να βελτιωθεί, χωρίς την πίεση εξετάσεων. Θα σας γίνει ένα τεστ (placement test) που θα καθορίσει το επίπεδο των Αγγλικών σας. Με βάση το αποτέλεσμα αυτό, θα επικεντρωθούμε έτσι ώστε να κτίσετε ένα καλό επίπεδο κατανόησης, γραφής και ομιλίας της Αγγλικής γλώσσας.

Άτομα που έχουν παρακολουθήσει αυτό το επίπεδο, ακολούθως παρακολουθούν το επόμενο επίπεδο Βελτίωση Αγγλικών 2.

 

Διαδικασία Εγγραφής
Προγράμματα & Σεμινάρια