Στατικές Μελέτες για Κτήρια με Fespa 18

Στατικές Μελέτες για Κτήρια με Fespa 18

595

Το μάθημα είναι:

  • διάρκειας 15 ωρών
  • ατομικό (private)
  • εξ αποστάσεως (online)
  • ζωντανά με καθηγητή (synchronous live)
  • σε μέρες & ώρες που θα συμφωνήσετε εσείς με τον καθηγητή

Περιγραφή

Το Fespa είναι ένα πρόγραμμα για πολιτικούς μηχανικούς με στόχο την ανάλυση και το σχεδιασμό κατασκευών από διαφορετικά υλικά και διατομές, τα οποία  υποβάλλονται σε διάφορες συνθήκες φόρτισης και προσομοιώνονται με γραμμικά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Με το Fespa θα είσαστε σε θέση να εκπονήσετε στατικές & αντισεισμικές μελέτες για κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μεταλλικές κατασκευές. Στο Fespa είναι ενσωματωμένοι όλοι οι Ευρωκώδικες καθώς και τα Κυπριακά προσαρτήματα (Cyprus National Annex), έτσι θα είσαστε ενήμεροι για της απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών για την εξασφάλιση Οικοδομικής Άδειας.

Μετά την ολοκλήρωση του Fespa, ως συνήθως παρακολουθούν Advanced Fespa. Επιπρόσθετα του Fespa αρκετά άτομα επιθυμούν και παρακολουθούν Microsoft Project.