Ταχύρυθμα Επιχορηγημένα Προγράμματα & Σεμινάρια Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) 2017 στη Λευκωσία Κύπρο

Αρχική/Ταχύρυθμα Επιχορηγημένα Προγράμματα & Σεμινάρια Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) 2017 στη Λευκωσία Κύπρο

Ταχύρυθμα Επιχορηγημένα Προγράμματα & Σεμινάρια Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) 2016Το ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ είναι εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) στη Λευκωσία, Κύπρο. Προσφέρονται ταχύρυθμα επιχορηγημένα πολυεπιχειρησιακά/ανοικτά και μονοεπιχειρησιακά/ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα (προγράμματα & σεμινάρια) σε άτομα από εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα καθώς και τις γνώσεις και δεξιότητές τους, για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους στην αγορά εργασίας.

 

Σημαντικές πληροφορίες & κριτήρια για τα ταχύρυθμα επιχορηγημένα προγράμματα & σεμινάρια της ΑΝΑΔ για το 2017 στη Λευκωσία, Κύπρο

  • Τα προγράμματα που είναι επιχορηγημένα από την ΑΝΑΔ αναγράφονται στον Πίνακα 1, και φαίνονται στην στήλη Κόστος με την μορφή «Με 80% ΑΝΑΔ». Τα υπόλοιπα προγράμματα δεν έχουν σχέση με την ΑΝΑΔ και ισχύουν για όλους οι πολύ χαμηλές τιμές που αναγράφονται.
  • Τα προγράμματα και σεμινάρια δικαιούνται να τα παρακολουθήσουν άτομα από ιδιωτικές εταιρείες, ημικρατικούς οργανισμούς και δημοτικές/κοινοτικές αρχές
  • Για να δικαιούται κάποιος να παρακολουθήσει κάποιο από τα επιχορηγημένα προγράμματα και σεμινάρια της ΑΝΑΔ, θα πρέπει να του καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις από τον εργοδότη του
  • Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι 80% ασχέτως μεγέθους, για όλες τις εταιρείες και οργανισμούς
  • Ένας εργοδότης μπορεί να στείλει όσους υπαλλήλους επιθυμεί στα επιχορηγημένα προγράμματα και σεμινάρια της ΑΝΑΔ
  • Ένας υπάλληλος μπορεί να παρακολουθήσει όσα επιθυμεί από τα επιχορηγημένα προγράμματα και σεμινάρια της ΑΝΑΔ
  • Μη δικαιούχοι της επιχορήγησης της ΑΝΑΔ είναι άνεργοι, κυβερνητικοί ή αυτοεργοδοτούμενοι
  • 50% έκπτωση στην αρχική τιμή για μη δικαιούχους της επιχορήγησης της ΑΝΑΔ