Ταχύρυθμα Επιχορηγημένα Προγράμματα Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) στη Λευκωσία Κύπρο

Αρχική/Ταχύρυθμα Επιχορηγημένα Προγράμματα Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) στη Λευκωσία Κύπρο

Ταχύρυθμα Επιχορηγημένα Προγράμματα & Σεμινάρια Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) 2016Το ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ είναι εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) στη Λευκωσία, Κύπρο. Προσφέρονται ταχύρυθμα επιχορηγημένα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα σε άτομα από εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα καθώς και τις γνώσεις και δεξιότητές τους, για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους στην αγορά εργασίας.

 

Σημαντικές πληροφορίες & κριτήρια για τα ταχύρυθμα επιχορηγημένα προγράμματα της ΑΝΑΔ

  • Τα προγράμματα που είναι επιχορηγημένα από την ΑΝΑΔ είναι μόνο το Windows Server και το CISCO. Τα υπόλοιπα προγράμματα που προσφέρει το ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ δεν έχουν σχέση με την ΑΝΑΔ και ισχύουν για όλους οι τιμές που αναγράφονται στο κάθε πρόγραμμα.
  • Τα προγράμματα ΑΝΑΔ δικαιούνται να τα παρακολουθήσουν άτομα από ιδιωτικές εταιρείες, ημικρατικούς οργανισμούς και δημοτικές/κοινοτικές αρχές
  • Για να δικαιούται κάποιος να παρακολουθήσει κάποιο από τα επιχορηγημένα προγράμματα της ΑΝΑΔ, θα πρέπει να του καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις από τον εργοδότη του
  • Το ποσοστό της επιχορήγησης ΑΝΑΔ είναι 80% ασχέτως μεγέθους, για όλες τις εταιρείες και οργανισμούς
  • Ένας εργοδότης μπορεί να στείλει όσους υπαλλήλους επιθυμεί στα επιχορηγημένα προγράμματα της ΑΝΑΔ
  • Ένας υπάλληλος μπορεί να παρακολουθήσει όσα επιθυμεί από τα επιχορηγημένα προγράμματα της ΑΝΑΔ
  • Μη δικαιούχοι της επιχορήγησης της ΑΝΑΔ είναι άνεργοι, κυβερνητικοί ή αυτοεργοδοτούμενοι
  • 50% έκπτωση από το ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ στην αρχική τιμή για μη δικαιούχους της επιχορήγησης της ΑΝΑΔ