Αγγλικά IELTS

400

 

Το μάθημα είναι:

  • διάρκειας 32 ωρών
  • ομαδικό (group)
  • εξ αποστάσεως (online)
  • ζωντανά με καθηγητή (synchronous live)
  • Σάββατο 11:00πμ-1:00μμ
  • έναρξη Οκτώβριος 2020
  • λήξη Φεβρουάριος 2021

Περιγραφή

Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται προετοιμασία για τις Εξετάσεις Αγγλικών στo επίπεδo IELTS. Θα σας γίνει ένα τεστ (placement test) που θα επιβεβαιώσει ότι όντως το επίπεδο σας είναι αρκετά καλό, έτσι ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε επιτυχώς το πρόγραμμα αυτό. Στο μάθημα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση δειγμάτων εξετάσεων (sample papers) καθώς και προηγούμενων εξετάσεων (past papers), έτσι ώστε να είσαστε σε θέση να περάσετε επιτυχώς την εξέταση σας. Τα τμήματα των Αγγλικών είναι μόνο 6 άτομα ανά ομάδα.