Ατομικά Μαθήματα

40

Η τιμή που αναγράφεται είναι για μια ώρα. Αν θέλετε να κάνετε εγγραφή για περισσότερες ώρες, χρησιμοποιήστε πιο κάτω το κουμπί +.

Περιγραφή

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ατομικά μαθήματα για οποιοδήποτε από τα προγράμματα της κατηγορίας αυτής. Απαιτούνται ως συνήθως τα 2/3 της κανονικής διάρκειας σε ώρες και το κόστος είναι 40 ευρώ ανά ώρα.