Προγραμματισμός με Visual Basic for Applications (VBA) για Excel

Αρχική/Προγράμματα Ενηλίκων & Φοιτητών/Ατομικά Μαθήματα/Προγραμματισμός με Visual Basic for Applications (VBA) για Excel

Προγραμματισμός με Visual Basic for Applications (VBA) για Excel

475

Διάρκεια: 12 ώρες
Μέρες/ώρες: θα τις συμφωνήσετε εσείς με τον καθηγητή

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η γλώσσα προγραμματισμού VBA (Visual Basic for Applications) αναπτύχθηκε από την Microsoft και παρέχετε δωρεάν με την Excel. Με την χρήση διαφόρων χειριστηρίων (controls), όπως buttons, dropdown lists, check boxes, κλπ, θα αποκτήσετε τις κατάλληλες γνώσεις για την ανάπτυξη προχωρημένων μεθόδων τεχνοοικονομικού σχεδιασμού. Θα μπορείτε να επεξεργάζεστε, να αναλύεται και να παρουσιάζετε δεδομένα σε ένα βαθμό που μέχρι σήμερα δεν γνωρίζατε ότι μπορεί να σας προσφέρει η ίδια η Excel.

Για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει το πρόγραμμα VBA για Excel, θα πρέπει να έχει γνώσεις ECDL Advanced Excel.