Εισαγωγή στο Forex

595

Διάρκεια: 15 ώρες
Μέρες/ώρες: θα τις συμφωνήσετε εσείς με τον καθηγητή

Περιγραφή

Ο όρος Forex, ή  απλά FX, είναι η συντόμευση του όρου Foreign Exchange, δηλαδή της Αγοράς Συναλλάγματος. Η πρόοδος της τεχνολογίας και η εισαγωγή του Διαδικτύου έχει καταστήσει εύκολο για τον καθένα να ασχοληθεί με συναλλαγές (trades) στο Forex. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά, γιατί υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν μια συναλλαγματική ισοτιμία. Γι’ αυτό οι περισσότεροι επαγγελματίες επενδυτές επιστρατεύουν διάφορες τακτικές, όπως την ανάλυση ειδήσεων, ανάλυση διαγραμμάτων και ανάλυση μακροοικονομικών γεγονότων, για να αυξήσουν την απόδοση τους και να προστατεύσουν το κεφάλαιο τους.

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να προετοιμάσει με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες άτομα που θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο του Forex. Η μοναδικότητα του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είσαστε σε θέση να προσδιορίζετε και να περιγράφετε τις βασικές αρχές και έννοιες γύρω από το Forex, να υιοθετείτε γνωστές πρακτικές για την ανάλυση κινήσεων ισοτιμιών, να χρησιμοποιείτε βασικά εργαλεία για να αναγνωρίζετε ευκαιρίες επένδυσης, να αντιλαμβάνεστε και να διαχειρίζεστε τους κινδύνους που εξυπακούονται από τις συναλλαγές που κάνετε. Επίσης, θα μάθετε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα συναλλαγών Meta Trader 4 για προσομοίωση, καθώς και να αξιοποιείτε τις δυνατότητες της Microsoft Excel για ανάπτυξη στρατηγικών και ανάλυση δεδομένων.

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άτομα χωρίς καθόλου εμπειρία ως traders, άτομα που θέλουν να εργοδοτηθούν σε εταιρείες σχετικές με Forex ή άτομα που συναναστρέφονται με traders (π.χ. μέσω πωλήσεων). Ως συνήθως άτομα που παρακολουθούν το πρόγραμμα Εισαγωγή στο Forex, μετά ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και άλλα προγράμματα όπως  ECDL Advanced Excel και Προγραμματισμός με Visual Basic for Applications (VBA) για Excel.