Προγραμματισμός Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP & MySQL

Προγραμματισμός Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP & MySQL

595

Διάρκεια: 15 ώρες
Μέρες/ώρες: θα τις συμφωνήσετε εσείς με τον καθηγητή

Περιγραφή

Με το πρόγραμμα αυτό θα μάθετε να προγραμματίζετε και να σχεδιάζεται δυναμικές ιστοσελίδες με τη χρήση PHP και MySQL, τις βασικές γλώσσες προγραμματισμού των γνωστών CMS (Content Management Systems). Θα μπορείτε να προσαρμόζετε εντολές από έτοιμα αρχεία PHP (όπως αυτά των CMS) ή ακόμα και να φτιάχνετε δικά σας προγράμματα για διαδραστικές φόρμες επικοινωνίας μέσω email, δημιουργία και φύλαξη σε βάση δεδομένων usernames και passwords για ασφάλεια ιστοσελίδων, κλπ. Ο προγραμματισμός σε PHP & MySQL ονομάζεται προγραμματισμός server-side διότι όλες οι λειτουργίες γίνονται στην πλευρά που είναι ο web server όπου φυλάσσεται η ιστοσελίδα.

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε PHP & MySQL, πρέπει να έχετε γνώσεις HTML & CSS. Μετά τα μαθήματα PHP & MySQL, αρκετά άτομα επιθυμούν και παρακολουθούν μαθήματα για Javascript & jQuery.