Προγραμματισμός με Matlab

Προγραμματισμός με Matlab

635

Διάρκεια: 16 ώρες
Μέρες/ώρες: θα τις συμφωνήσετε εσείς με τον καθηγητή

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η Matlab είναι μια γλώσσα προγραμματιμσού με ενσωματωμένες μαθηματικές συναρτήσεις που παρέχει ένα διαδραστικό περιβάλλον για αριθμητικούς υπολογισμούς, επεξεργασία σημάτων ήχου, ομιλίας και εικόνας. Χρησιμοποιώντας τη Matlab, μπορείτε να αναλύσετε τα δεδομένα, να αναπτύξετε αλγόριθμους και να δημιουργήσετε εφαρμογές.