Προγραμματισμός Δυναμικών Ιστοσελίδων με Javascript & jQuery

Αρχική/Προγράμματα Ενηλίκων & Φοιτητών/Ατομικά Μαθήματα, Εξ Αποστάσεως Μαθήματα/Προγραμματισμός Δυναμικών Ιστοσελίδων με Javascript & jQuery

Προγραμματισμός Δυναμικών Ιστοσελίδων με Javascript & jQuery

595

Διάρκεια: 15 ώρες
Μέρες/ώρες: θα τις συμφωνήσετε εσείς με τον καθηγητή

Περιγραφή

Στο πρόγραμμα αυτό θα μάθετε να προγραμματίζετε και να σχεδιάζεται δυναμικές ιστοσελίδες με τη χρήση Javascript και jQuery. Το Javascript & jQuery χρησιμοποιούνται για να εισάξουν την έννοια της διαδραστικότητας σε ιστοσελίδες. Θα μάθετε να εκτελείτε κώδικα έτσι ώστε όταν συμβαίνει ένα γεγονός (για παράδειγμα όταν ο χρήστης πατήσει κάπου, να εκτελείται κάποιο script και να λαμβάνετε κάποια αποτελέσματα) καθώς και να επικυρώνετε δεδομένα μιας φόρμας (form validation) πριν να σταλούν στον web server. Επίσης, θα μάθετε να εντοπίζετε τον browser του χρήστη και ανάλογα με τον browser να φορτώνετε την αντίστοιχη σελίδα που είναι φτιαγμένη για αυτόν τον browser καθώς και να δημιουργήσετε cookies για να αποθηκεύετε πληροφορίες στον υπολογιστή του χρήστη. Ο προγραμματισμός σε Javascript και jQuery ονομάζεται προγραμματισμός client-side διότι όλες οι λειτουργίες γίνονται στην πλευρά που είναι ο browser.

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε Javascript & jQuery, πρέπει να έχετε βασικές γνώσεις HTML & CSS. Μετά τα μαθήματα Javascript & jQuery, αρκετά άτομα επιθυμούν και παρακολουθούν μαθήματα για PHP & MySQL.