Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με 3D Revit Structure (Civil) 2021

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με 3D Revit Structure (Civil) 2021

595

Διάρκεια: 15 ώρες
Μέρες/ώρες: θα τις συμφωνήσετε εσείς με τον καθηγητή

Περιγραφή

Το 3D Revit Structure παρέχει ένα πλούσιο σε λειτουργία εργαλείο το οποίο συμβάλλει στην δημιουργία εναλλακτικών λύσεων σχεδιασμού σε περιβάλλον BIM (Building Information Modeling). Το 3D Revit Structure περιλαμβάνει μια σειρά παραμετρικών δομικών στοιχείων που επιταχύνουν δραματικά τις αρχικές διαδικασίες σχεδιασμού και επιτρέπουν την τρισδιάστατη απεικόνιση του στατικού φορέα καθώς και των  κατασκευαστικών οπλισμών της κατασκευής.

Στα μαθήματα 3D Revit Structure θα καλυφθούν όλες οι εντολές για το σχεδιασμό και την μοντελοποίηση  κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και  μεταλλικών κατασκευών καθώς και την παραγωγή  κατασκευαστικών λεπτομερειών  και μεταλλικών συνδέσεων σε 2D και 3D απεικόνιση.

Επιπρόσθετα του 3D Revit Structure αρκετά άτομα επιθυμούν και παρακολουθούν Microsoft Project.