Υπολογιστική Σκέψη & Οπτική-Χωροταξική Νοημοσύνη για μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου

Αρχική/Προγράμματα Προδημοτικής Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου/Υπολογιστική Σκέψη & Οπτική-Χωροταξική Νοημοσύνη για μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου

Υπολογιστική Σκέψη & Οπτική-Χωροταξική Νοημοσύνη για μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Υπολογιστική Σκέψη & Οπτική-Χωροταξική Νοημοσύνη για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου στοχεύει στην ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης (Computational Thinking) και της Οπτικής-Χωροταξικής Νοημοσύνης (Visual-Spatial Intelligence) έτσι ώστε οι μαθητές θα είναι σε θέση να λύσουν προβλήματα που δεν διδάσκονται στην τάξη στο σχολείο. Το πρόγραμμα της Υπολογιστικής Σκέψης (Computational Thinking) & Οπτικής-Χωροταξικής Νοημοσύνης (Visual-Spatial Intelligence) εμπίπτει στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που ονομάζεται STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Τι είναι Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking) & ποια είναι τα οφέλη

Η Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking), περιλαμβάνει τις ικανότητες που εφαρμόζουν οι επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων για να λύσουν προβλήματα. Ο στόχος της Υπολογιστικής Σκέψης (Computational Thinking) είναι οι μαθητές να αυξήσουν τις ικανότητες τους πέραν των επιστημών και των μαθηματικών και να αναβαθμίσουν τις αναλυτικές και αλγοριθμικές τους δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων. Οι μαθητές θα εμπλακούν με τις 4 βασικές τεχνικές της Υπολογιστικής Σκέψης (Computational Thinking):

 • Αποσύνθεση (decomposition): ο τεμαχισμός ενός περίπλοκου προβλήματος σε άλλα μικρότερα μέρη ευκολότερα διαχειρίσιμα
 • Αναγνώριση προτύπων (pattern recognition): εντοπισμός ομοιοτήτων μεταξύ προβλημάτων
 • Αφαίρεση (abstraction): προσήλωση στην ουσιώδη πληροφορία αγνοώντας περιττές λεπτομέρειες
 • Αλγόριθμοι (algorithms): ανάπτυξη λύσεων βήμα προς βήμα για την επίλυση προβλημάτων

Τι είναι η Οπτική-Χωροταξική Νοημοσύνη (Visual-Spatial Intelligence) & ποια είναι τα οφέλη

Η Οπτική-Χωροταξική Nοημοσύνη (Visual-Spatial Intelligence) χαρακτηρίζεται από την δυνατότητα ακριβούς αντίληψης του περιβάλλοντος χώρου. Οι μαθητές θα αναπτύξουν αυτού του είδους την νοημοσύνη, θα σκέφτονται με εικόνες και γραφικά, θα έχουν πολύ καλή αίσθηση 3D προσανατολισμού και θα μπορούν εύκολα να αναπαραστήσουν γραφικά οπτικές πληροφορίες που αφορούν την επίλυση προβλημάτων. Οι μαθητές θα αναπτύξουν την ικανότητα να απεικονίζουν στο μυαλό τους τις θέσεις αντικειμένων, τα σχήματα τους, τις χωρικές τους σχέσεις και την κίνηση που μπορούν να κάνουν για να σχηματίσουν νέες χωρικές σχέσεις.

Συμμετοχή σε Παγκύπριους Διαγωνισμούς

Με βάση την ύλη που καλύπτει το πρόγραμμα Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking) & Οπτική-Χωροταξική Νοημοσύνη (Visual-Spatial Intelligence) οι μαθητές θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε διάφορους Παγκύπριους Διαγωνισμούς που διοργανώνουν διάφοροι φορείς, όπως:

 • Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής: Bebras Challenge
 • Ίδρυμα Θαλής: Kangourou Mathematics
 • Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία: Μαθηματική Ολυμπιάδα

Προσφερόμενα επίπεδα

 • Genius Thinking 1  (για Γ Δημοτικού)
 • Genius Thinking 2  (για Δ Δημοτικού)
 • Genius Thinking 3  (για Ε Δημοτικού)
 • Genius Thinking 4  (για Στ Δημοτικού)

Τα μαθήματα Υπολογιστικής Σκέψης (Computational Thinking) & Οπτικής-Χωροταξικής Νοημοσύνης (Visual-Spatial Intelligence) για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου ξεκινούν Σεπτέμβριο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις διάφορες επιλογές ως προς τις μέρες και ώρες. Η περίοδος εγγραφών ξεκινά μετά το Πάσχα και συνεχίζεται μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Οι πληρωμές για όλα τα προγράμματα του Πίνακα 2 γίνονται με μηνιαίες δόσεις όπως φαίνονται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 2 του αρχείου PDF με όλα τα προγράμματα.

Το ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρει διάφορα πρωτοποριακά και καινοτόμα προγράμματα, για μαθητές Προδημοτικής – Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου:

Γενικά Προγράμματα

STEM Προγράμματα