Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Το ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρει μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για όλα τα επίπεδα, από εισαγωγικό μέχρι προχωρημένο (εξετάσεων ECDL) καθώς και ενισχυμένο για άτομα που θα ασχοληθούν με την πληροφορική σε σπουδές ή απλά ως εξεταζόμενο μάθημα. Τα μαθήματα μπορούν τα παιδιά σας να τα ξεκινήσουν από την Γ’ Δημοτικού.

 

 

Προσφερόμενα επίπεδα

  • Kids 1: WordPad, Paint, MovieMaker, Ιστοσελίδες με Wix, Photoshop
  • Kids 2: Windows, Internet, Email, Word, PowerPoint, Excel
  • ECDL 1: Word, PowerPoint
  • ECDL 2: Excel, Computer Essentials (Windows & άλλα θέματα Η/Υ)
  • ECDL 3: Access, Θέματα Ασφάλειας IT Security, Online Essentials (Internet & Email)
  • Πληροφορική Β Λυκείου
  • Πληροφορική Γ Λυκείου

Εκτός από τα μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου, το ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρει και μαθήματα ΡομποτικήςΑγγλικών, Λογιστικής, καθώς και το παγκόσμια αναγνωρισμένο UCMAS Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εγκεφάλου για Παιδιά Δημοτικού. Επίσης, οι μαθητές μπορούν να παρακαθίσουν το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Άριστον.

Διαδικασία Εγγραφής
Προγράμματα & Σεμινάρια