Κατασκευαστικά

Διαχείριση Έργων με MS Project 2016

Διαχείριση Έργων με MS Project 2016

Στο Microsoft Project θα μάθετε τους στόχους της επιτυχής διαχείρισης έργων και τις τεχνικές και διαδικασίες για σωστή διαχείριση έργων (project management). Επίσης, θα μπορέσετε να εκτιμήσετε την εργασία και να κάνετε προϋπολογισμό, θα μάθετε πως να αποφεύγ...
Διαχείριση Εργων με Primavera P6

Διαχείριση Εργων με Primavera P6

Με το Primavera θα μάθετε τους στόχους της επιτυχής διαχείρισης έργων και τις τεχνικές και διαδικασίες για σωστή διαχείριση έργων (project management). Επίσης, θα μπορέσετε να εκτιμήσετε την εργασία και να κάνετε προϋπολογισμό, θα μάθετε πως να αποφεύγο...
Στατικές Μελέτες για Κτήρια με Fespa 17

Στατικές Μελέτες για Κτήρια με Fespa 17

Το Fespa είναι ένα πρόγραμμα για πολιτικούς μηχανικούς με στόχο την ανάλυση και το σχεδιασμό κατασκευών από διαφορετικά υλικά και διατομές, τα οποία  υποβάλλονται σε διάφορες συνθήκες φόρτισης και προσομοιώνονται με γραμμικά και επιφανειακά πεπερασμένα...