Ελληνική Δακτυλογραφία Κυβερνητικές Ανώτερο Επίπεδο

Αρχική/Περιγραφές Μαθημάτων/Γραμματειακά/Ελληνική Δακτυλογραφία Κυβερνητικές Ανώτερο Επίπεδο

Ελληνική Δακτυλογραφία Κυβερνητικές Ανώτερο Επίπεδο

Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται προετοιμασία για τις Κυβερνητικές Εξετάσεις Δακτυλογραφίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο Ανώτερο Επίπεδο. Θα γίνετε επιδέξιοι χρήστες του πληκτρολογίου και ικανοί χειριστές του επεξεργαστή κειμένου με χρήση του προγράμματος Microsoft Word. Θα καλύψετε θεωρία συνοδευόμενη με παραδείγματα και πρακτική εξάσκηση με στόχο τη σωστή και καλαίσθητη διάταξη των ποικίλης φύσεως μορφών γραπτού λόγου καθώς και θα αναπτύξετε ταχύτητα και ακρίβεια (60 λ.τ.λ.) στην δακτυλογραφία. Θα καλύψετε διάφορες θεματικές ενότητες όπως επιστολές δισέλιδες, κυβερνητικές, δισέλιδα σημειώματα, πίνακες, τραπεζική κατάσταση, τιμολόγιο, ισολογισμός, νομικά έγγραφα, έγγραφα συνεδριών (πρόσκληση σε συνεδρία, ημερήσια διάταξη, πρακτικά, ημερήσια διάταξη προέδρου), τεχνικές προδιαγραφές, τηλεομοιότυπα, θεατρικά έργα, ποίηση, βιογραφικά σημειώματα, κλπ.

Για να μπορέσει κάποιος να παρακαθίσει στο πρόγραμμα Ελληνικής Δακτυλογραφίας Κυβερνητικές Ανώτερο Επίπεδο, θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς το πρόγραμμα Ελληνικής Δακτυλογραφίας Κυβερνητικές Μέσο Επίπεδο. Επίσης, άτομα που ασχολούνται με το θέμα της δακτυλογραφίας, ως συνήθως επιλέγουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Ρόλος, Καθήκοντα και Δεξιότητες της Ιδιαιτέρας Γραμματέας.

Διαδικασία Εγγραφής
Προγράμματα & Σεμινάρια