Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται εκμάθηση, από το μηδέν, της Ρωσικής γλώσσας στο επίπεδο Α1. Η Ρωσική γλώσσα είναι η πλέων διαδεδομένη γλώσσα στην Κύπρο, μετά τα Αγγλικά. Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας, σας παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

 

Διαδικασία Εγγραφής
Προγράμματα & Σεμινάρια