Προγραμματισμός με Matlab

Προγραμματισμός με MatlabΗ Matlab είναι μια γλώσσα προγραμματιμσού με ενσωματωμένες μαθηματικές συναρτήσεις που παρέχει ένα διαδραστικό περιβάλλον για αριθμητικούς υπολογισμούς, επεξεργασία σημάτων ήχου, ομιλίας και εικόνας. Χρησιμοποιώντας τη Matlab, μπορείτε να αναλύσετε τα δεδομένα, να αναπτύξετε αλγόριθμους και να δημιουργήσετε εφαρμογές.

Στο ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρουμε μια πληθώρα προγραμματιστικών γλωσσών που ίσως σας ενδιαφέρουν για περεταίρω εκπαίδευση, όπως C, C++, Python, Visual Basic, Java, και Fortran. Επίσης, προσφέρεται η πιστοποίηση της Microsoft MCSD Web Applications.

 

Διαδικασία Εγγραφής
Προγράμματα & Σεμινάρια