Προγραμματισμός με Java

Αρχική/Γλώσσες Προγραμματισμού/Προγραμματισμός με Java

Προγραμματισμός με Java

280

Εξαντλημένο

Διάρκεια: 28 ώρες
Συναντήσεις: 7
Ώρες: 9πμ – 1μμ
Μέρες: Σαβ
Έναρξη:
Λήξη:

Εξαντλημένο

Περιγραφή

Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού (object-oriented programming). Θα μάθετε να γράφετε κλάσεις (classes) που αποτελούνται από μεθόδους (methods) και ιδιότητες (attributes).  Θα δουλέψετε με έννοιες όπως κληρονομικότητα (inheritance) και σύνθεση (composition). Θα αναπτύξετε εφαρμογές για τον υπολογιστή (windows desktop applications). Τα προγράμματα που θα δημιουργήσετε θα είναι προγράμματα με γραφική διεπαφή GUI (windows-based graphical user interface).

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε Java, πρέπει να έχετε γνώσεις τουλάχιστο μιας άλλης γλώσσας προγραμματισμού. Στο ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρουμε μια πληθώρα προγραμματιστικών γλωσσών που ίσως σας ενδιαφέρουν για περαιτέρω εκπαίδευση, όπως C, C++, Python, Visual Basic και Matlab.