Προγραμματισμός με Fortran

Προγραμματισμός με FortranΗ Fortran είναι μία από τις παλαιότερες και πιο γνωστές γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιείται κυρίως στον υπολογισμό σύνθετων προβλημάτων με αριθμητική λύση. Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε εντολές επανάληψης (repetition), διακλάδωσης (selection), πίνακες (arrays), συναρτήσεις (functions) με σκοπό την επίλυση κάποιο μαθηματικού προβλήματος.

Στο ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρουμε μια πληθώρα προγραμματιστικών γλωσσών που ίσως σας ενδιαφέρουν για περεταίρω εκπαίδευση, όπως C, C++, Python, Visual Basic, Java, και Matlab. Επίσης, προσφέρεται η πιστοποίηση της Microsoft MCSD Web Applications.

 

Διαδικασία Εγγραφής
Προγράμματα & Σεμινάρια