Προγραμματισμός με C (για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου)

Αρχική/Γλώσσες Προγραμματισμού/Προγραμματισμός με C (για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου)

Προγραμματισμός με C (για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου)

370

Διάρκεια: 28 ώρες
Συναντήσεις: 7
Ώρες: 9πμ – 1μμ
Μέρες: Σαβ
Έναρξη: 23/3/2019
Λήξη: 11/5/2019

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μαθητές Β’ – Γ’ Γυμνασίου ή Α’ – Β’ Λυκείου που θέλουν να ενταχθούν στον προγραμματισμό και την πληροφορική. Δεν αφορά μαθητές Γ’ Λυκείου που θα παρακαθήσουν Παγκύπριες εξετάσεις. Για την Γ’ Λυκείου υπάρχει άλλο ξεχωριστό πρόγραμμα.

Η γλώσσα προγραμματισμού C είναι μια από τις κλασσικές διαδικαστικές (procedural) γλώσσες προγραμματισμού για να ξεκινήσει κάποιος να προγραμματίζει. Θα μάθετε να γράφετε προγράμματα με σωστή σύνταξη, να δηλώνετε μεταβλητές (variables) , να χρησιμοποιείτε τις δομές επανάληψης (repetition) και τις δομές επιλογής (selection). Επίσης, θα μάθετε να δηλώνετε συναρτήσεις (functions) και να δουλεύετε με δείκτες (pointers) και πίνακες (arrays). Τα προγράμματα που θα δημιουργήσετε θα είναι προγράμματα κονσόλας (command prompt console applications).

Στο ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρουμε μια πληθώρα προγραμματιστικών γλωσσών που ίσως σας ενδιαφέρουν για περαιτέρω εκπαίδευση, όπως C++, Python, Visual Basic, Java και Matlab.