Γλώσσες Προγραμματισμού

Αρχική/Περιγραφές Μαθημάτων/Γλώσσες Προγραμματισμού
Προγραμματισμός με C

Προγραμματισμός με C

Η γλώσσα προγραμματισμού C είναι μια από τις κλασσικές διαδικαστικές (procedural) γλώσσες προγραμματισμού για να ξεκινήσει κάποιος να προγραμματίζει. Θα μάθετε να γράφετε προγράμματα με σωστή σύνταξη, να δηλώνετε μεταβλητές (variables) , να χρησιμοποιείτε τις δομές ε...
Προγραμματισμός με C++

Προγραμματισμός με C++

H C++ είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού (object-oriented programming). Θα μάθετε να γράφετε κλάσεις (classes) που αποτελούνται από μεθόδους (methods) και ιδιότητες (attributes). Θα δουλέψετε με έννοιες όπως κληρονομικότητα (inheritance)...
Προγραμματισμός με Python

Προγραμματισμός με Python

Η Python θεωρείτε ως μια απλή και σχετικά εύκολη γλώσσα προγραμματισμού. Είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού (object-oriented programming). Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε τις έτοιμες βιβλιοθήκες της Python για να αναπτύξετε εφαρμογές για τον υπ...
Προγραμματισμός με Visual Basic

Προγραμματισμός με Visual Basic

Η Visual Basic είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού (object-oriented programming) που τρέχει με βάση συμβάντα (event driven) που γίνονται σε φόρμες (forms). Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε τις έτοιμες βιβλιοθήκες της Visual Basic για να αναπ...
Προγραμματισμός με Visual Basic for Applications (VBA) για Excel

Προγραμματισμός με Visual Basic for Applications (VBA) για Excel

Η γλώσσα προγραμματισμού VBA (Visual Basic for Applications) αναπτύχθηκε από την Microsoft και παρέχετε δωρεάν με την Excel. Με την χρήση διαφόρων χειριστηρίων (controls), όπως buttons, dropdown lists, check boxes, κλπ, θα αποκτήσετε τις κατάλληλες γ...
Προγραμματισμός με Java

Προγραμματισμός με Java

Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού (object-oriented programming). Θα μάθετε να γράφετε κλάσεις (classes) που αποτελούνται από μεθόδους (methods) και ιδιότητες (attributes).  Θα δουλέψετε με έννοιες όπως κληρονομικότητα (inheritance)...
Προγραμματισμός με Fortran

Προγραμματισμός με Fortran

Η Fortran είναι μία από τις παλαιότερες και πιο γνωστές γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιείται κυρίως στον υπολογισμό σύνθετων προβλημάτων με αριθμητική λύση. Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε εντολές επανάληψης (repetition), διακλάδωσης (selection), πίνακες (ar...
Προγραμματισμός με Matlab

Προγραμματισμός με Matlab

Η Matlab είναι μια γλώσσα προγραμματιμσού με ενσωματωμένες μαθηματικές συναρτήσεις που παρέχει ένα διαδραστικό περιβάλλον για αριθμητικούς υπολογισμούς, επεξεργασία σημάτων ήχου, ομιλίας και εικόνας. Χρησιμοποιώντας τη Matlab, μπορείτε να αναλύσετε τα δεδ...