Εγγραφή – Πληρωμή (Προγράμματα Πίνακα 2 – Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

Αρχική/Εγγραφή – Πληρωμή/Εγγραφή – Πληρωμή (Προγράμματα Πίνακα 2 – Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου)

Όλα τα προγράμματα του Πίνακα 2, που είναι για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου, ξεκινούν Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο ανάλογα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις διάφορες επιλογές ως προς τις μέρες και ώρες. Η περίοδος εγγραφών ξεκινά μετά το Πάσχα και συνεχίζεται μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Η εγγραφή για τα προγράμματα του Πίνακα 2 γίνεται με προσωπική επίσκεψη στο ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ. Οι πληρωμές για όλα τα προγράμματα του Πίνακα 2 γίνονται με μηνιαίες δόσεις όπως φαίνονται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 2 του αρχείου PDF με όλα τα προγράμματα.