επαγγελματική εικόνα & επικοινωνιακές δεξιότητες

Ως εργαζόμενοι πρέπει να έχετε μια σωστή επαγγελματική εικόνα που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους. Μέρος της επαγγελματικής εικόνας είναι όπως αναπτύξετε επικοινωνιακές δεξιότητες σε επαγγελματικό περιβάλλον έτσι ώστε να κτίσετε επιτυχώς την επαγγελματική εικόνα που επιθυμείτε. Θέματα τα οποία θα καλύψετε περιλαμβάνουν τους κανόνες του savoir vivre σε επαγγελματικό επίπεδο, ενδυματολογικές επιλογές για μια άριστη επαγγελματική εμφάνιση, τη γλώσσα του σώματος και τη μη λεκτική επικοινωνία, επιλογή του κατάλληλου επικοινωνιακού στυλ σύμφωνα με τις ανάγκες των συνομιλητών (διευθυντών/πελατών/υφισταμένων) καθώς και δεξιότητες σωστής τηλεφωνικής επικοινωνίας.

κατάλληλο (σε ξεχωριστά τμήματα) για:
Ενήλικες
Φοιτητές
Μαθητές Λυκείου
Μαθητές Γυμνασίου
Μαθητές Δημοτικού

 

προγράμματα & εγγραφή


ημερομηνίες έναρξης & λήξης

Οκτώβριος 2014
 • 02/10 μέχρι 27/11: Εξετάσεις Λογιστικής LCCI Elementary
 • 06/10 μέχρι 30/06: Βελτίωση Αγγλικών
 • 06/10 μέχρι 30/06: Εξετάσεις IGCSE
 • 06/10 μέχρι 30/06: Εξετάσεις IELTS
 • 08/10 μέχρι 24/06: Εισαγωγή στα Ρωσικά
 • 08/10 μέχρι 01/11: Στατιστική Ανάλυση με SPSS 20
 • 15/10 μέχρι 08/11: Σχεδιασμός Κινούμενων Γραφικών για Ιστοσελίδες με Flash Professional CS6
 • 18/10 μέχρι 29/11: Στατικές Μελέτες για Κτήρια με Fespa 10
 • 18/10 μέχρι 15/11: Λογιστική για Μη Λογιστές
 • 27/10 μέχρι 20/11: Λογιστικό Σύστημα E-Soft
Νοέμβριος 2014
 • 05/11 μέχρι 06/12: Στατικές Μελέτες για Κτήρια με Robot Structural 2014
 • 07/11 μέχρι 16/12: Προγραμματισμός με C++
 • 10/11 μέχρι 18/12: Σχεδιασμός & Επεξεργασία Γραφικών με Illustrator CS6
 • 10/11 μέχρι 18/12: Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με 3D Revit 2014
 • 11/11 μέχρι 19/12: Σχεδιασμός & Επεξεργασία Ιστοσελίδων με HTML 5 & CSS 3
 • 11/11 μέχρι 10/03: Εξετάσεις 7 ενότητες ECDL
 • 12/11 μέχρι 20/12: Επεξεργασία & Παραγωγή Βίντεο με Premiere Pro CS6
 • 22/11 μέχρι 06/12: Ετοιμασία, Εφαρμογή και Έλεγχος Προϋπολογισμού Ταμειακής Ροής
 • 24/11 μέχρι 15/12: Προγραμματισμός με Matlab
Δεκέμβριος 2014
 • 01/12 μέχρι 26/02: Εξετάσεις Λογιστικής LCCI Intermediate
 • 01/12 μέχρι 18/12: Search Engine Optimization (SEO)
 • 06/12 μέχρι 31/01: Επιμέτρηση Ποσοτήτων & Κοστολόγηση Έργων με QS-LIS 2011
 • 10/12 μέχρι 24/01: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών με ESRI ArcGIS 10
 • 13/12 μέχρι 20/12: Ανάπτυξη Τεχνικών Κοστολόγησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Έργων
Ιανουάριος 2015
 • 07/01 μέχρι 14/02: Δημιουργία Οπτικών Εφέ για Βίντεο με After Effects CS6
 • 08/01 μέχρι 16/02: Σελίδωση με InDesign CS6
 • 09/01 μέχρι 03/03: Προγραμματισμός Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές iOS iPhone με Objective C
 • 10/01 μέχρι 07/02: Ρόλος, Καθήκοντα και Δεξιότητες της Ιδιαιτέρας Γραμματέας
 • 12/01 μέχρι 19/02: Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με 3D Studio Max 2014
 • 13/01 μέχρι 20/02: Προγραμματισμός Δυναμικών Ιστοσελίδων με Javascript & jQuery
 • 28/01 μέχρι 07/03: Προγραμματισμός με C
Φεβρουάριος 2015
 • 02/02 μέχρι 04/06: Εξετάσεις Ελληνικής Δακτυλογραφίας Κυβερνητικές Μέσο Επίπεδο
 • 06/02 μέχρι 03/04: Εξετάσεις Λογιστικής LCCI Elementary
 • 07/02 μέχρι 21/03: Προγραμματισμός με Fortran
 • 18/02 μέχρι 04/03: Επεξεργασία Ήχου με Audition CS6
 • 19/02 μέχρι 02/04: Σχεδιασμός Ιστοσελίδων με Joomla CMS 3.3
 • 24/02 μέχρι 23/04: Προγραμματισμός Ιστοσελίδων με PHP & MySQL
Μάρτιος 2015
 • 02/03 μέχρι 29/06: Εξετάσεις Λογιστικής LCCI Higher
 • 06/03 μέχρι 07/04: Διαχείριση Έργων με MS Project 2013
 • 09/03 μέχρι 07/05: Interconnecting CISCO Networking Devices - ICND 1
 • 13/03 μέχρι 30/06: Εξετάσεις 4 ενότητες ADVANCED ECDL
 • 18/03 μέχρι 04/05: Τεχνικές Ψηφιακής Φωτογραφίας
Απρίλιος 2015
 • 20/04 μέχρι 28/05: Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με PrestaShop
 • 21/04 μέχρι 30/06: Εξετάσεις Λογιστικής LCCI Intermediate
 • 21/04 μέχρι 02/06: Προγραμματισμός με Java
Μάιος 2015
 • 11/05 μέχρι 29/06: Interconnecting CISCO Networking Devices - ICND 2
Ιούνιος 2015
 • 05/06 μέχρι 30/06: Λογιστικό Σύστημα PowerSoft PowerPro