Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται ταχύρυθμη εκμάθηση, από το μηδέν, της Ρωσικής γλώσσας στα επίπεδα Α1 και Α2. Η Ρωσική γλώσσα είναι η πλέων διαδεδομένη γλώσσα στην Κύπρο, μετά τα Αγγλικά. Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας, σας παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

 
 

Διαδικασία Εγγραφής
Προγράμματα & Σεμινάρια