Βελτίωση Αγγλικών 1 & 1.5

Βελτίωση Αγγλικών 1 & 1.5

Το πρόγραμμα Βελτίωση Αγγλικών 1 & 1.5 επικεντρώνετε σε άτομα που πιστεύουν ότι το επίπεδο Αγγλικών τους είναι χαμηλό και θέλουν να βελτιωθεί, χωρίς την πίεση εξετάσεων. Θα σας γίνει ένα τεστ (placement test) που θα καθορίσει το επίπεδο των Αγγλικών σας. Μ...
Βελτίωση Αγγλικών 2

Βελτίωση Αγγλικών 2

Το πρόγραμμα Βελτίωση Αγγλικών 2 επικεντρώνετε σε άτομα που πιστεύουν ότι το επίπεδο Αγγλικών τους είναι καλό και θέλουν να βελτιωθεί περεταίρω, χωρίς την πίεση εξετάσεων. Θα σας γίνει ένα τεστ (placement test) που θα καθορίσει το επίπεδο των Αγγλικών σας. Με βάση τ...
Αγγλικά IELTS

Αγγλικά IELTS

Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται προετοιμασία για τις Εξετάσεις Αγγλικών στo επίπεδo IELTS. Θα σας γίνει ένα τεστ (placement test) που θα επιβεβαιώσει ότι όντως το επίπεδο σας είναι αρκετά καλό, έτσι ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε επιτυχώς το πρόγραμμα ...
Ρωσικά

Ρωσικά

Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται ταχύρυθμη εκμάθηση, από το μηδέν, της Ρωσικής γλώσσας στα επίπεδα Α1 και Α2. Η Ρωσική γλώσσα είναι η πλέων διαδεδομένη γλώσσα στην Κύπρο, μετά τα Αγγλικά. Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας, σας παρέχει σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασί...