Επιλέξετε ανάλογα που θέλετε να κάνετε εγγραφή ή πληρωμή

Εγγραφή σε προγράμματα του Πίνακα 1
Εγγραφή σε προγράμματα του Πίνακα 2